Rozwój produktu to procesy wymagane do doprowadzenia produktu od koncepcji do wprowadzenia go na rynek.Istnieje wiele kroków, które należy podjąć, aby przejść produkt od wczesnych etapów procesu rozwoju produktu, od generowania pomysłu na produkt i badania rynku, po badania i rozwój, produkcję i dystrybucję.

Co to jest rozwój nowego produktu?

Spośród milionów konsumentów, którzy codziennie dokonują zakupów, zdecydowana większość z nich nie zdaje sobie sprawy z tego, jak trudny i żmudny jest proces opracowywania nowego produktu, który musiał przejść każdy produkt, zanim mogli go umieścić na rynku w ich koszykach.Aby firma lub przedsiębiorca mógł pomyślnie wprowadzić produkt na rynek, musi pokonać kilka przeszkód i musi mieć dogłębne zrozumienie rynku, konsumentów i konkurencji, aby upewnić się, że produkt jest w stanie zaspokoić rzeczywisty popyt i oferować satysfakcję i jakość klientom.

rozwoju produktu crateproto

Jak stworzyć plan rozwoju produktu

Plan rozwoju produktu powinien obejmować drogę od koncepcji do rynku i angażować w ten proces jak największą liczbę interesariuszy, aby zapewnić zaspokojenie ich potrzeb i obaw, a także angażować się w rynek, aby zapewnić, że produkt końcowy będzie miał wartość rynkową.

Etapy rozwoju wymagane od zespołu produktowego można podzielić na następujące obszary:

1. Zidentyfikuj potrzeby rynku

Pierwszym etapem tworzenia produktu jest ustalenie, czy jest na niego zapotrzebowanie na rynku.Rozmawiając z klientami i podejmując inne działania badawcze, takie jak marketing testowy i ankiety, powinieneś być w stanie stwierdzić, czy istnieje zainteresowanie Twoim produktem i jakie problemy rozwiązuje.

2. Określ ilościowo szansę

Tylko dlatego, że istnieje problem do rozwiązania lub wskazanie zainteresowania rynku, nie musi oznaczać, że produkt powinien zostać stworzony.Nie każdy problem wymaga rozwiązania opartego na produkcie, a klient powinien również chcieć zapłacić wymaganą cenę za rozwiązanie.

3. Konceptualizuj produkt

Twój zespół może teraz zacząć zbierać kreatywne pomysły i przeprowadzać burzę mózgów, aby zaprojektować rozwiązania, które rozwiążą problem i zaspokoją potrzeby rynku.Może to prowadzić do powstania kilku potencjalnych rozwiązań, które będą wymagały oceny.

4. Sprawdź rozwiązanie

Projektowanie i tworzenie prototypów może być kosztowne, dlatego warto poświęcić czas na ocenę i weryfikację swoich koncepcji.Ocenę tę można przeprowadzić na poziomie koncepcyjnym, aby wyeliminować te projekty, które nie są warte dalszych prac.

5. Zbuduj mapę drogową produktu

Po ustaleniu proponowanych koncepcji nadszedł czas, aby zespół zarządzający produktem stworzył plan działania dla Twojego produktu.Pozwoli to określić, które tematy i cele należy opracować w pierwszej kolejności, aby rozwiązać najważniejsze części wyzwania.Ten krok powinien doprowadzić do stworzenia wczesnej wersji produktu, która będzie mogła być testowana i badana przez sekcje rynku.Zobacz poniżej, aby uzyskać więcej informacji o planach produktów.

6. Opracuj minimalny opłacalny produkt (MVP)

Podążanie za planem produktu powinno doprowadzić do stworzenia produktu, który ma wystarczającą funkcjonalność, aby mógł z niego korzystać baza klientów.Może to nie być gotowy produkt, ale powinien wystarczyć do przetestowania rynku i uzyskania wstępnych informacji zwrotnych.

7. Udostępnij MVP użytkownikom testowym

MVP należy udostępnić sekcję rynku, aby przetestować zainteresowanie, uzyskać informacje zwrotne i umożliwić rozpoczęcie określania komunikatów marketingowych, kanałów i planów zespołu sprzedaży.Może to wykraczać poza sam produkt i obejmować również pomysły na projekty opakowań i ceny.Ten ważny etap zapewnia pętlę informacji zwrotnych między Tobą a bazą klientów, aby dostarczać pomysłów, skarg i sugestii w celu ulepszenia produktu końcowego.

8. Bieżąca ocena i rozwój

Korzystając z informacji zwrotnych uzyskanych z wydania MVP, możesz teraz rozpocząć pracę nad ulepszeniami i zmianami w swoim produkcie.Kierując się opiniami klientów, możesz upewnić się, że Twój projekt jest zgodny z ich potrzebami.Wymaga to strategicznego wyznaczenia celu i może obejmować kilka iteracji, zanim uzyskasz gotowy produkt gotowy do wprowadzenia na rynek.Ten krok może wrócić do planu działania produktu, a następnie doprowadzić do kilkukrotnego powtórzenia kolejnych etapów.Nawet jeśli gotowy produkt został osiągnięty, ten etap może być kontynuowany w celu dalszej optymalizacji produktu pod kątem późniejszych dostosowań lub ulepszeń.

TYPOWE ZASTOSOWANIA
Mamy kilka możliwości w ramach naszych usług i procesów dostosowanych doPrototyp rozwoju produktu branże.

Elektronika użytkowa CreateProto