GOFYNNWCH DYFYNBRIS

Cais am Wybodaeth

Rhowch eich sylwadau/cwestiynau a chliciwch ar Cyflwyno i anfon e-bost atom.

Gellir dod o hyd i gyfarwyddiadau ar sut i zipio'ch ffeiliauYMAar gyfer cyfrifiaduron Windows neuYMA ar gyfer Mac.

CREATEPROTO

Mae cwmnïau meddygol, awyrofod ac uwch-dechnoleg ledled y byd yn ymddiried yn Createproto i ddarparu rhannau a chynulliadau cymhleth, manwl uchel (systemau dosbarthu, rhannau optegol, rhannau ymledol y corff, rhannau strwythurol ac ati).
Gan ddefnyddio'r technegau a'r offer mwyaf datblygedig, rydym wedi ymrwymo i weithgynhyrchu ar lefelau ansawdd uwch.

Barod I Gychwyn Arni?

Os oes angen cymorth mwy uniongyrchol ar eich prosiect, rhowch alwad i ni neu anfonwch e-bost atom i gael yr ymateb cyflymaf.

+86 138-2314-6859