Gofynnwch am Ddyfynbris

Llenwch y ffurflen hon i gyflwyno Cais am Ddyfynbris. Bydd un o aelodau ein tîm yn adolygu'r manylion ac mewn cysylltiad o fewn 24 awr fusnes.

Gofyn am Wybodaeth

Rhowch eich sylwadau / cwestiynau a chlicio Cyflwyno i anfon e-bost atom.

Preifatrwydd:

Yn yr un modd â'n holl gwsmeriaid, mae cyfrinachedd yn parhau i fod yn hanfodol wrth ddangos ein hymrwymiad i wasanaeth cwsmeriaid. Gallwch fod yn dawel eich meddwl y byddwn yn falch o lenwi ffurflenni datgelu ar gyfer eich ceisiadau a bydd eich ceisiadau yn cael eu defnyddio at ddibenion dyfynbris yn unig.

Os oes angen NDA arnoch, gallwch ddod o hyd i enghraifft o a cytundeb peidio â datgelu.

Yn Barod I Ddechrau?

Os oes angen cymorth mwy uniongyrchol ar eich prosiect, rhowch alwad i ni neu anfonwch e-bost atom i gael yr ymateb cyflymaf.

info@createproto.com
E-bostiwch Ni

+86 138-2314-6859
Ffoniwch Ni